Predsjednik Opštine Kolašin apeluje na Ministarstvo pravde i Sudski savjet: NE UKIDAJTE OSNOVNI SUD U KOLAŠINU

Tekst apela Vladimira Martinovića u cjelini:

Ovim putem želim da izrazim svoju ozbiljnu zabrinutost u vezi sa mogućim ukidanjem Osnovnog suda u našem gradu kao posljedicom Plana racionalizacije pravosudne mreže.

Kao predsjednik Opštine Kolašin, smatram da je ova institucija od krucijalne važnosti za naš grad i neophodna za pravilno funkcionisanje pravosuđa u Kolašinu.

Ukidanje suda bi značilo da će se građani naše opštine suočiti sa dodatnim troškovima i nepotrebnim putovanjima kako bi pristupili pravdi.  Ovo bi  značilo i veće opterećenje za sudove u susjednim opštinama, što bi dovelo do njihove preopterećenosti i usporenog pristupa ostvarivanju njihovih prava. Takođe, prilikom razmatranja ovog Plana mora se voditi računa i onima koji su svoj radni vijek posvetili radu u ovim institucijama.

Ukidanje suda bi neminovno vodilo i ka ukidanju ODT-a u Kolašinu što svakako nije dobra poruka u borbi protiv korupcije i kriminala.

Stoga, apelujem da pažljivo razmotrite ovu odluku i shvatite da je očuvanje Osnovnog suda u Kolašinu od vitalne važnosti za moje sugrađane. Molim vas da ova institucija ne bude kolateralna šteta racionalizacije, već da uložite napore u cilju poboljšanja njenog rada i efikasnosti.

Takođe, želim da naglasim da je Osnovni sud u Kolašinu jedan od sudova sa velikom tradicijom u našoj zemlji. Ovaj sud je odigrao ključnu ulogu u zaštiti prava građana i borbi za pravdu u ovom dijelu Crne Gore.

O tome dovoljno govori činjenica da je bio jedan od prvih sreskih sudova u predratnoj Crnoj Gori.

Stoga bi njegova eventualna eliminacija iz pravosudne mreže, osim veliki gubitak za naš grad, njegovu istoriju i kulturno nasljeđe, predstavljala i svojevrstan obračun sa crnogorskom pravnom tradicijom što bi trebalo da je neizostavan faktor prilikom razmatranja ove odluke. Siguran sam da to ne želite da učinite.

Ponovo apelujem na Ministarstvo pravde i Sudski savjet  da pažljivo razmotre ovu situaciju i da planom racionalizacije ne nanose nemjerljivu štetu Kolašinu ukidanjem tako značajne institucije za njega.

Siguran sam da ćemo zajedničkim naporima i razumijevanjem za potrebe građana Kolašina uspjeti da pronađemo najbolje rješenje za sve, a to nipošto nije ukidanje suda.