PREDSJEDNIK OPŠTINE MILOSAV BATO BULATOVIĆ:odgovorno, preventivno i solidarno prema rizicima koje donosi korona virus

Milosav Bato Bulatovic

Pozivam gradjane Kolašina da na odgovoran način primjenjuju preventivne mjere protiv korona virusa koje su donijeli Vlada Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti i Institut za javno zdravlje. To je način da zaštitimo sebe, svoju porodicu, svoj grad i svoju državu od svih teških posledica koje regionu ali i kompletnoj medjunarodnoj zajednici donosi korona virus.

Opštinski tim za zaštitu i spasavanje je u stalnoj komunikaciji kako bi svi kapaciteti naše opštine imali kompletan preventivni učinak protiv Korone virusa. Rad opštinske administracije biće organizovan prema datim preporukama. Naredbom Predsjednika Opštine, organi lokalne uprave, JU Centar za kulturu, Javna preduzeća i TO Kolašin obezbjediće dovoljne količine dezinfekcionih i drugih sredstava koji će se upotrebljavati u skladu sa datim uputstvima.

Iz preventivnih razloga, zatvoreni su svi ulazi u zgradu Opštine (Spomen Dom). Otvoren je glavni ulaz, iz ulice Buda Tomovića. Radnici koji rade na organizaciji obezbjedjenja i prijemu stranaka, vodiće evidenciju prispjelih stranaka, dozvoljavajući da samo 3 stranke, uključujući i Upravu za nekretnine, u istom trenutku budu u zgradi Opštine.

Pisarnica će raditi svakog dana od 10 do 12 časova. Gradjani mogu podnijeti zahtjev preko mail adrese: info.kolasin@gmail.com. Strane koje podnesu zahtjev, dužne su da ostave kontakt telefon i adresu u slučaju da zahtjev treba da dopune a riješene zahtjeve dobijaće preko adrese koju ostave. Stranke će dobiti broj telefona lica koje rade na pisarnici da se interesuju o svom zahtjevu svakog radnog dana od 10 do 12 h a ukoliko je potrebno dobiće i broj starješine organa koja donosi odluku po zahtjevu ili savjetnika koji postupa po zahtjevu.

Predsjednik opštine primaće stranke srijedom, isključivo od 10 do 12 h a po proceduri prijema stranaka koju je precizirala Naredba.

Starješine organa predložiće radnike koji mogu poslove obavljati od kuće kao i radnike – roditelje djece mladje od 11 godina koji su u narednih 15 dana po naredbi Vladinih organa, dužni ostati sa svojom djecom, uz plaćeno odsustvo, kod kuće.

Služba zaštite i spasavanja dužna je da održi postignuti operativni nivo a u slučaju potrebe da ga i poveća kako bi bila spremna da odgovori zakonskim potrebama opštine Kolašin. Zabranjuje se komandiru Službe da za vrijeme trajanje Naredbe, radnicima daje slobodne dane, neplaćeno odsustvo i godišnje odmore.

Sve starješine u organima lokalne uprave,komunalne policije,javnih preduzeća, obavezni su jednom a po potrebi i više puta dnevno,obavještavaju o izvršavanju svojih zakonskih obaveza i postupanja po Naredbi.

Gradjani Kolašina,

U razgovoru sa rukovodiocima trgovačkih objekata dobili smo uvjeravanja da će biti dovoljno životnih i ostalih namirnica tako da je panika od praznih rafova nepotrebna. Dvije apoteke koje funkcionišu u gradu potvrdile su nam da će imati urednu snadbjevenost ljekovima i dezinfekcionim sredstvima. Upućujemo apel svim organizatorima uslužnih poslova da u kontinuitetu dezinfekuju prostoriju, opremu i predmete sa kojima gradjani dolaze u kontakt. Takodje očekujemo da se svi pridržavaju sinošnjih preporuka i naredbi nadležnih državnih organa.

Sa puno lične i kolektivne odgovornosti i solidarnosti, hrabro i organizovano treba da odgovorimo izazovu i rizicima koje donosi Korona virus. Prvi korak je u tome kompletna primjena mjera prevencije koju je propisala Vlada Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti i Institut za javno zdravlje.

Kontak telefoni u lokalnoj upravi u vremenu od 10 do 12 h su 020 865 760, 068 101 520, 068 830 704 a sve dobijene informacije biće prenesene nadležnim starješinama.

Kontakt telefom u Domu zdravlja je : 020 865 180