Preduzeće ,,Slavisan DDD” doniralo sredstva i tretman za dezinfekciju

Korona Dezinfekcija 1

Opština Kolašin se zahvaljuje preduzeću „Slavisan DDD“ na donaciji i pomoći u našoj borbi protiv Korona virusa.

Donacija preduzeća „Slavisan DDD“ doo Podgorica sadržala je dezinfekciona sredstva i tretman urađen od strane stručnog lica. Dezinfekcija je odrađena sa preporučenim i odobrenim dezinfekcionim sredstvom.

Odrađena je dezinfekcija užeg gradskog jezgra a tretirani su: gradski mobilijar, bankomati, ulazi u javne i stambene zgrade, apoteke, poštu i banke.

Korona Dezinfekcija 2

Korona Dezinfekcija 3

Korona Dezinfekcija 4

Korona Dezinfekcija 5