Prezentacija Konkursa za realizaciju Programa: Osposobljavanje za samostalan rad i osposobljavanje za rad kod poslodavca

02.09.2021 Konkurs za realizaciju programa za strucno osposobljavanje