PREZENTACIJA KREDITNIH LINIJA INVESTICIONO RAZVOJNOG FONDA: u projekte na teritoriji Kolašina do sada plasirano 13 miliona eura

09.07.2020 IRF Prezentacija kredita 1

Prezentacija naših kreditnih linija se izmedju ostalog odnosi i na podršku preduzećima koja su direktno pogodjena korona ekonomskom krizom i onim preduzećima koja zbog aktuelnih problema nijesu u situaciji da ostvaraju očekivane prihode. Tu prije svega mislim na oblast turizma, poljoprivrede kroz povoljnosti finansijske podrške koji nudimo, istakao je Zoran Vukčević, direktor IRF-a na prezentaciji načina i modela podrške kako bi se umanjili negativni efekti ekonomske krize izazavane pandemijom.

Vukčević je naglasio da kreditne linije za obrtna sredstva omogućavaju i isplatu ličnih dohodaka,tu su i sredstva za završetak postoječih investicija ali i kreditne linije za one koji kreću u nove investicije.

Povoljniju likvidnost preduzečima omogućilemo i kroz reprogram kreditnih linija.Posebnu pažnju kroz saradnju sa Ministastvom poljoprivrede omogućićemo i korrisnicima kredita iz ove oblasti.Do sada je IRF u Kolašin plasirao preko 13 miliona eura kredtnih sredstava u oblasti turizma,poljoprivede, proizvodnje, uslužnih djelatnosti.Nastavićemo i dalje da dajemo podršku projektima koji stignu iz Kolašina, istakao je Zoran Vukčević.

09.07.2020 IRF Prezentacija kredita 2

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici kolašinske privredne, dosadašnji korisnici kredita IRF-a, kao i oni koji planiraju da se kandiduju za ova kreditna sredstva.Predsjednik opštine Kolašin, Milosav Bulatović, je naglasio da se brojni projekti i brojne kolašinske razvojne šanse, vezuju za podršku IRF-a.

Turizam, poljoprivreda, preradjivački pogoni, brojne porodične poslovne inicijative – sve što ima utemeljenost i podršku u onome što radi IRF.Njihova kreditna sredstva su i do sada imala značajnu ulogu u realizaciji ovdašnjih inicijativa.Očekujemo da će predstojeći period kada Kolašin sa završenim auto putem, poveća svoje preduzetničke ambicije i mogućnost, obilježiti i još kvalitetnija saradnja sa Investicioni razvojnim fondom, istakao je Bulatović.

09.07.2020 IRF Prezentacija kredita 3