Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora

07 04 2015 Radionica

Informativna radionica na temu „Priprema predloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora“ održana je u Kolašinu. 

 

Savjetnik u ministarstvu za vanjske poslove i evropske integracije Crne Gore, Milisav Raspopović je kazao:

„Prekogranični programi se finansiraju iz sredstava II komponente instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA).  Crna Gora učestvuje u 2 transnacionalna, jadranskom i 5 bilaterarnih programa među kojima je i program sa Srbijom koji je započet polovinom 2007.godine. Od 2008. godine rađeno je na intezivnoj promociji ovog programa i podizanju interesovanja kod svih lokalnih i državnih institucija i organizacija koje mogu učestvovati u prekograničnim projektima. Sredinom 2009. godine objavljen je Prvi poziv za projekte, a godinu ipo dana kasnije potpisani su i prvi ugovori za finansiranje i implementaciju 13 prekograničnih projekata partnera iz Srbije i Crne Gore. Drugi poziv za projekte objavljen je sredinom avgusta 2011 i bio otvoren do sredine novembra iste godine. U okviru ovog poziva partneri iz Crne Gore i Srbije su podnijeli 103 zajednička projektna predloga, od kojih je 15 koji su kroz evaluaciju dobili najviše ocjene, odabrani za finansiranje. Za ove projekte je opredijeljeno ukupno 3,26 miliona eura IPA sredstava, od čega je 1,8 miliona eura dodijeljeno za aktivnosti u Crnoj Gori. Na ove iznose se dodaje i 15% obaveznog kofinansiranja koje korisnici projekata treba da obezbijede iz izvora izvan budžeta EU“.

„Ciljevi prekograničnog programa  Srbija – Crna Gora kao i ostalih programa II komponente IPE su smanjivanje postojećih razlika u nivou razvijenosti prekograničnih regiona, kao i unapređenje sveobuhvatne kulturne, socijalne i naučne saradnje između lokalnih i regionalnih zajednica. Poseban naglasak je stavljen na promovisanje ekonomskog razvoja, kroz valorizaciju ekonomskih, turističkih i kulturnih potencijala, podršku zajedničkim inicijativama u cilju zaštite, promocije i upravljanja osjetljivim ekosistemima i podršku održivom ekološkom razvoju, unapređenju saradnje i razvoju partnertstava i dobrosusjedskih odnosa u prekograničnim regionima“, rekao je Raspopović.

„Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija zajedno sa delegacijom  Evropske Unije koordinira sprovođenje programa iz II komponente IPE u Crne Gore, tu je da podrži dobitnike finansijske podrške u svakoj fazi implementacije projekata“, zaključio  je on.

Na Radionici je predstavljen Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora, izrada matrice logičkog okvira u kontekstu programa prekogranične saradnje i njena veza sa aplikacionim formularom, procedure javnih nabavki, upravljanja finansijama, iskazivanje prihvatljivih troškova u standardnom budžetskom obrascu, kao i načini izvještavanja i praćenja projekta.

Radionici su prisustvovali potencijalni podnosioci projektnih prijedloga, odnosno predstavnici lokalnih vlasti, javnih ustanova i preduzeća, turističkih organizacija, institucija iz oblasti obrazovanja i kulture, nevladinih organizacija, regionalnih i lokalnih razvojnih agencija.

Program je podržan od strane Vlada Crne Gore i Srbije, dok je sufinansiran od strane Evropske Unije.