PROŠIREN SASTAV OPŠTINSKOG TIMA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE: preventivom i organizovanošću smanjiti mogućnost pojavljivanja korona virusa

04.03.2020 SASTANAK Opstinski tim preventiva korona

Održan je sastanak Opštinskog tima za zaštitu i spasavanje kojim je predsjedavao Milosav Bulatović, predsjednik Opštine i predsjednik Opštinskog tima. Pored starješina u lokalnoj upravi, sastanku su prisutvovali i rukovodioci javnih preduzeća i ustanova, Doma zdravlja i ostalih državnih institucija.

Na sastanku su dogovorene mjere koje su u nadležnosti lokalne uprave koje treba preduzeti kako bi se organizovale sve preventivne mjere kada je u pitanju korona virus.Opštinski tim će biti u pripravnosti i pratiti situaciju u Crnoj Gori kada je u pitanju korona virus i postupaće prema preporukama Operativnog štaba koji je formiran na nivou države.Posebna pažnja će se posvetiti upoznavanju gradjana sa načinom preventivnog postupanja po preporukama Ministarstva zdravlja.Biće podijelljena uputstva u stamnenim zgradama, hotelima,privatnom smještaju i ostalim objektima gdje se okuplja ili boravi više ljudi.

Dogovoreno je da se izvrši priprema ljudstva i resursa koji mogu da se stave na raspolaganju Opštinskom timu u slučaju eventualne pojave korona virusa.Takodje je radi operativnije i pravovremene komunikacije, napravljena vajber grupa koju čine članovi Opštinskog tima kao i predstavnici odgovarajućih institucija koji su u aktuelnoj situaciju uključene u aktivnosti tima.