Sekrorska analiza za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija iz budžeta ReLOaD 2 projekta u 2023. godini u okviru klastera „Tara“ – Pljevlja, Mojkovac i Kolašin

Sektorsku analizu možete preuzeti ovdje