SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SA MJERAMA I PREPORUKAMA OPŠTINSKOG TIMA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Sastanak OT

Imajući u vidu novonastalu situaciju povodom povećanja broja zaraženih korona virusom u našem gradu, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje je u konstantnoj komunikaciji, prati razvoj situacije, koordinira rad i preduzima odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u cilju sprječavanja širenja virusa. Opštinski tim raspolaže informacijom da je u Kolašinu trenutno 29 pozitivnih Covid 19 pacijenata, a da je 110 u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženim. Pretpostavlja se da će taj broj i dalje rasti.

Iako Opštinski tim nema puno posebnih ovlašćenja jer NKT zapravo donosi odluke i propisuje mjere, smatramo da u skladu sa trenutnom situacijom moramo preuzeti odgovornost i u određenom dijelu samostalno djelovati sve u cilju zaštite naših građana, dok će naravno mjere i odluke Opštinskog tima biti usklađene sa mjerama i odlukama NKT-a.

Sastanak OT 2

Ovim putem obavještavamo građane Kolašina da još nema mjesta panici, ali je u ovom trenutku neophodno da svi zajedno pokažemo da smo više nego ikad odgovorni prema sebi, a naročito odgovorni prema drugima, te da se u potpunosti pridržavamo naredbi, mjera i preporuka nadležnih organa. Apelujemo na građane da ostanu u svojim domovima kada god i koliko je god to moguće, da poštuju socijalnu distancu od minimum dva metra, da poštuju socijalnu distancu u zatvorenim prostorijama, te da se pridržavaju svih mjera higijene, nošenja maski i slično.

Svi nadležni organi na lokalnom nivou koji su uključeni u rad tima i svi subjekti zaštite i spašavanja saglasno naredbi Ministarstva preduzimaju sve neophodne mjere i radnje, a o istima će blagovremeno obavještavati javnost.

Osnovna preporuka građanima je da konstantno prate sredstva javnog informisanja i naredbe, preporuke i saopštenja nadležnih organa i službi i da po njima postupaju.

Od građana posebno očekujemo da budu društveno odgovorni i poštuju izrečene mjere samoizolacije.

Posebno apelujemo na sve građane koji kod sebe primijete ili osjete bilo kakve simptome koji bi eventualno ukazivali na korona virus, da obustave kontakte sa drugim licima, da obavijeste o tome rukovodioca ili pretpostavljenog ukoliko su u radnom odnosu, te da se bez odlaganja jave nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Upozoravamo građane i da će svaka zloupotreba biti sankcionisana u prekršajnom ili krivičnom postupku pred nadležnim organima.

Upozoravamo građane i pravna lica da će nadležne inspekcijske službe postupajući u skladu sa Zakonom o inspekcijskim nadzoru biti prinuđene da primjenjuju represivne mjere u slučaju nepoštovanja mjera i preporuka NKT-a i Zakona o sprečavanju širenja zaraznih bolesti.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje nalaže da se:

  1. Izvrši dezinfekcija svih lokalnih i državnih ustanova i uslužnih objekata
  2. Naredba koju je donio predsjednik opštine Kolašin od 16.03.2020g. po članu XI prilagodi novonastaloj situaciji.
  3. Da inspektor koji je od strane državnih organa određen da koordinira rad inspekcijskih službi koje djeluju na području opštine Kolašin redovno izvještava Opštinski tim o broju lica koja su u izolaciji i samoizolaciji određena rešenjem sanitarne inspekcije (PO OSNOVU BOLESTI ILI DIREKTNOG KONTAKTA) i stavljanja pod ljekarski nadzor .
  4. Da se Opštinskom timu podnosi izvještaj o poštovanju mjera NKT-a, broju kontrolisanih upozorenih i procesuiranih osoba, kao i da redovno bude dat na uvid i redovno ažuriran spisak lica koja su dobila rešenje o samoizolaciji kako bi mogla adekvatno biti vršena kontrola. Isto podrazumijeva da svi nadležni organi uključeni u rad Tima podnose izvještaj o postupanju iz svoje nadležnosti Rukovodiocu Tima jednom nedjeljno, a po potrebi češće.
  5. Da se inspekcije maksimalno uključe u rigoroznu kontrolu sprovođenja mjera donijetih od strane NKT-a kako na javnim površinama tako i objektima.
  6. Da inspekcije strogo kontrolišu sprovođenje mjera koje se odnose na zabranu primanja saučešća, a obavljanje sahrana mora biti isključivo u užem krugu porodice. Takođe inspekcije će strogo kontrolisati sprovođenje mjera kod svadbi, proslava i veselja. Građanima se preporučuje da se predstojeće krsne slave obilježavaju u užem krugu porodice i bez okupljanja, a sve uz poštovanje važećih mjera.
  7. Da se ponovo preko društvenih mreža i medija objave dežurni telefoni preko kojih osobe koje su u samoizolaciji mogu da se obrate lokalnoj upravi za pomoć, distribuciju hrane preko organizacije Crvenog krsta, te bilo kakve druge potrebne informacije.

Kontakt telefoni dežurnih službi Opštinskog tima na koji se građani mogu obratiti su:

Besplatni broj 123; 068 898 811 i 069 067 193

Zbog trenutne i buduće moguće epidemiološke situacije nadležni organi lokalne samouprave i državni organi donijeće program rada za narednih 15 dana a u skladu sa situacijom.

OPŠTINSKI TIM ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE