Testiranje inteligencije u Kolašinu 13.05.2023.

U saradnji sa opštinom Kolašin Mensa Crne Gore organizuje testiranje bazične inteligencije u Kolašinu u subotu 13. 5. 2023. godine

Testiranje će se održati u Centru za kulturu, Trg boraca sa početkom u 11h.

U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu.

TESTIRANJE JE BESPLATNO ZA:

-Kandidate koji imaju dokument izdat od strane FL Kolašin;

-Sve kandidate koji su dobrovoljni davaoci krvi ukoliko su dali krv u prethodnih 6 mjeseci i imaju potvrdu koju izdaje Zavod za tranfuziju (u komentar na kraju prijave stavite napomenu da ste davalac krvi).

VAŽNO:

*Svi kandidati prilikom pristupa testiranju treba da pokažu validan identifikacioni dokument.

* Kandidati koji se prijavljuju za testiranje moraju biti punoljetni na dan testiranja.

*Učenici srednjih škola koji na dan testiranja imaju najmanje navršenih 16 godina se takođe mogu prijaviti, ali moraju donijeti ovjerenu saglasnost roditelja.

*Mensin test možete raditi najviše tri puta u životu, pri čemu od posljednjeg testiranja mora proći više od godinu dana.

Prijave se mogu izvršiti najkasnije do 11. maja do 15:59 časova.

Link za prijavu koja je obavezna se nalazi u nastavku:

https://mensa.me/formulari/index.php/35579