TURIZAM ZA BUDUĆNOST – Poziv za učešće na obukama

Opština Kolašin trenutno sprovodi dvogodišnji EU projekat “Turizam za budućnost” koji ima za cilj stvaranje značajne transformacije u prekograničnoj oblasti Kolašina i Peći. Dugoročni rezultati projekta, uključujući izgradnju kapaciteta, sertifikaciju ekoloških oznaka i prakse održivog turizma, imaju za cilj integraciju u lokalnu turističku djelatnost. Ovaj inkluzivni poduhvat uključuje različite zainteresovane strane kao što su lokalna preduzeća koja se bave izdavanjem turističkog smještaja, turoperatori i čuvari kulturnog nasljeđa.

Ovim putem Vas pozivamo da učestvujete na besplatnim petodnevnim obukama koje imaju za cilj efikasno korišćenje eko-oznaka u razvoju, marketingu i upravljanju turističkim proizvodima i uslugama, usklađujući ih sa principima održivosti i ispunjavajući očekivanja ekološki osviješćenih putnika uz njegovanje ekološke odgovornosti u sektoru turizma. Pored toga, ove obuke omogućiće upravljanje organizacijama na način da promovišu održivost, minimiziraju uticaj na životnu sredinu i povećavaju ekonomske i društvene koristi u kontekstu eko-turizma i kulturnog nasljeđa. 

Modul 1 – Održivo efikasno upravljanje turizmom i sistem ekološkog razvoja 

Link za prijavu: https://tourismforfuture.com/mne/sistem-odrzivog-efikasnog-upravljanja-i-ekoloskog-razvoja/

Modul 2 – Ekološki međunarodni standardi, kulturno nasljeđe, priroda i životna sredina kao vrijednosti eko turizma

Link za prijavu: https://tourismforfuture.com/mne/ekoloski-medjunarodni-standardi-kulturno-nasledje-priroda-i-zivotna-sredina-kao-vrijednsoti-eko-turizma-modul-obuke/

Modul 3 – Razvoj turističkog proizvoda/usluga koristeći Eko oznake 

Link za prijavu: https://tourismforfuture.com/mne/razvoj-turustuskog-proizvoda-sluga-koristeci-eko-oznake-modul-obuke/

Sve obuke će biti organizovane u Kolašinu, a rok za prijave je 25. oktobar 2023. godine.

Polaznici koji uspješno završe obuke dobiće Sertifikat o održivom efikasnom upravljanju i Sistemom ekološkog razvoja, Sertifikat o Ekološki prihvatljivim međunarodnim standardima, kulturnom nasljeđu, prirodi i životnoj sredini, kao i Sertifikat Razvoj turističkih proizvoda/usluga koristeći perspektivu eko-oznaka, koji označava njihovu stručnost u integrisanje eko-oznaka i održivih praksi u razvoj i upravljanje turističkim proizvodima i uslugama. 

Ovaj Projekat implementira Opština Kolašin u partnerstvu sa Institutom za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER), Prishtina REA i planinarskim društvom Đeravica, u okviru EU Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo, a očekivani rezultati uključuju otporniji i međusobno povezani turistički ekosistem, podsticanje ekonomskog rasta i ekološke odgovornosti.