Upravljanje biznis zonama

biznis zone Bianca 02 12 2014

Početkom ove nedjelje u hotelu Bjanka u Kolašinu organizovan je seminar na temu “Upravljanje biznis zonama u Opštinama”.

 

Seminar organizuju Ministarstvo ekonomije i UNDP koji je angažovao međunarodnog eksperta Mlađana Dinkića, nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije i ministra finansija i ekomomije Republike Srbije, koji je  sa svojim timom prezentovao osnovne principe, metodologiju i najbolje prakse u upravljanju biznis zonama.

Menadžer za oblast biznis zona u lokalnoj upravi u Kolašinu Milan Medenica je kazao da je “još 2012. godine Opština Kolašin donijela Odluku o proglašenju biznis zone “Bakovići” otvorenoj za ulaganja, kao i da je donijela još niz Odluka kojima bi zainteresovani investitori bili oslobođeni različitih naknada, koje predstavljaju stimulans za ulaganja”.

Takođe, istakao je Medenica “Vlada Crne Gore je početkom 2012.godine na predlog Ministarstva ekomomije usvojila Program podsticaja razvoja biznisa u Cnoj Gori, sa naglaskom na razvoj biznis zona. Stoga biznis zona predstavlja jedinstven i ograničen entitet na području lokalne samouprave, koji preduzećima koja se odluče za poslovanje u okviru nje, pruža brojne poreske i administrativne olakšice. Taj prostor je namijenjen za usklađeno i plansko korišćenje od strane većeg broja preduzeća i preduzetnika i ovakav pristup omogućava zajedničko korišćenje prostora, komunalnih, administrativnih, tehničkih i drugih usluga, ostvarujući tako niže troškove poslovanja”.

Mlađan Dinkić je rekao da će ovaj seminar koji će nastaviti da se organizuje “omogućiti menadžerima biznis zona i njihovim timovima da savladaju upravljanje biznis zonama, rješavanju problema koji predstavljaju prepreku za njihov dalji razvoj (uređenje biznis zone – komunalno opremanje i slično), kao i njihovoj promociji i saradnji sa potencijalnim investitorima.