Vrijedna vodovodna oprema stigla u Kolašin

1

Specijalizovana vodovodna oprema koja će omogućiti kvalitetnije i redovnije vodosnabdijevanje u Kolašinu nabavljena je u okviru EU projekta “Unapređenje upravljanja vodosnabdijevanjem u urbanim i ruralnim dijelovima opština Kolašin i Rogatica”.

Riječ je o savremenoj opremi za detekciju gubitaka, koja uključuje korelacione radio logere, univerzalni lokator cijevi, ventila i metala, elektro-akustični uređaj za detekciju gubitaka i ultrazvučni mjerač protoka. Pored toga, nabaljena je hlorinatorska oprema, 25 ventila, 400 vodomjera i dva fiksna mjerača protoka. Vrijednost opreme je oko 94.000 EUR.

2

U narednom periodu očekuje se organizovanje desetodnevne obuke za zaposlene u preduzeću “Vodovod i kanalizacija” Kolašin na kojoj će se upoznati sa osnovnim principima i konceptom rada opreme za detekciju gubitaka. Pored toga, biće obučeni da samostalno koriste pomenute uređaje i lociraju kvarove, otkrivaju ilegalne priključke na vodovodnoj mreži i upoznaju se sa principima smanjenja neobračunate vode (NRW).

Pomenuti projekat finansira Evropska unija u okviru IPA prekograničnog programa BiH-MNE. Sprovode ga opštine Kolašin i Rogatica u periodu od 1. februara 2020. do 31. jula 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 577.000 EUR, od čega je EU obezbijedila oko 487.000 EUR bespovratnih sredstava.

3

4

5

6

7