Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kolašin 12.09.2023. godine

Obavještavamo građane, posebno pčelare kako bi mogli zaštiti svoje košnice, da ćemo dana 12.09.2023. godine u večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca na teritoriji Opštine Kolašin.

U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu bićete blagovremeno obaviješteni.

Takodje, želimo da napomenemo da zaprašivanje komaraca nema efekta kada je temperatura ispod 19 ̊C, odnosno preko 30 ̊C, pa samim tim moramo se pridržavati temperaturne skale za područje opštine Kolašin i prema istoj napraviti plan rada i mapiranje kada su komarci najaktivniji, a sam postupak zaprašivanja najefikasniji.