07.09.2022

Odluka o određivanju lokacije sa elementima UTU za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa:  podzemni 10 kV kablovski vod TS 10/0,4 kV “Žičara” – SM26-TS “Zekova glava” – Dionica od TS 10/0,4 kV “Žičara K8” do tačke A prikazanoj na situaciji br. 1, KO Smrčje u Kolašinu

Odluka

Programski zadatak

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *