20.01.2022

Program javne rasprave – o Nacrtu Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: TS 10/0,4 kV 1×630 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim vodom na UP1 u zahvatu PPPN Bjelasica i Komovi – Detaljna razrada lokaliteta Kolašin 1450 u Kolašinu

Zaključak

Program javne rasprave

Programski zadatak

Nacrt Odluke

_________________________________________________________________________________________________

Izvještaj sa javne rasprave – O Nacrtu odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa:  10 kV kablovski vod od TS 35/10 kV “Breza” do MBTS 10/0,4 kV “Bašanje Brdo” i od MBTS 10/0,4 kV “Bašanje Brdo” do BTS 10/0,4 kV “Selišta” u Kolašinu

Odluka

Izvještaj

Programski zadatak

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *