Aktuelnosti

 • OBAVJEŠTENJE

  OBAVJEŠTENJE

  Pozivaju se građani Kolašina do kojih još uvijek nijesu došli popisivači da se obrate na kontakt telefon 068/898-809 kako bi bili povezani sa popisivačima nadležnim za njihovu ulicu ili naselje. Popisna komisija Opštine Kolašin


 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  Rezultati fizičko hemijskih analiza vode sa izvorišta gradskog vodovoda Kolašina pokazuju blago povećanu mutnoću koja se shodno preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore nalazi u granicama koje nijesu štetne za zdravlje stnovništva. Preporučuje se da stanovništvo, a naročito djeca, trudnice, stari i stanovništvo sa oslabljenim imunim sistemom prokuvavaju vodu prije upotrebe ili koriste bezbjedne…


 • OBILJEŽI SVOJE

  OBILJEŽI SVOJE


 • O B A V J E Š T E Nj E

  O B A V J E Š T E Nj E

  Shodno instrukcijama Uprave za statistiku Popisna komisija opštine Kolašin će u cilju uspješne realizacije svih aktivnosti u periodu sprovođenja popisivanja organizovati dežurstvo u zgradi Centra za kulturu na adresi Trga Boraca broj 5 u vremenu od 08:00h do 20:00h. Obavještavaju se građani da je obezbijeđena telefonska linija broj: 068/898-809 na koji će se članovi Popisne…


 • TURIZAM ZA BUDUĆNOST – Poziv za učešće na obukama

  TURIZAM ZA BUDUĆNOST – Poziv za učešće na obukama

  Opština Kolašin trenutno sprovodi dvogodišnji EU projekat “Turizam za budućnost” koji ima za cilj stvaranje značajne transformacije u prekograničnoj oblasti Kolašina i Peći. Dugoročni rezultati projekta, uključujući izgradnju kapaciteta, sertifikaciju ekoloških oznaka i prakse održivog turizma, imaju za cilj integraciju u lokalnu turističku djelatnost. Ovaj inkluzivni poduhvat uključuje različite zainteresovane strane kao što su lokalna preduzeća koja…


 • Pismo akademika Marka Mušiča, arhitekte Spomen doma

  Pismo akademika Marka Mušiča, arhitekte Spomen doma

  “Sa velikim zadovoljstvom primio sam pismo akademika Marka Mušiča, arhitekte Spomen doma u Kolašinu. Drago mi je da smo adaptacijom Spomen doma obradovali i njegovog autora, kao i sve građane Kolašina. Tu je i monografija o Spomen domu, koju ću sa uživanjem pročitati.” predsjednik Opštine Kolašin  Vladimir Martinović


 • Spisak kandidata za ugovorno angažovanje popisivača, za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova

  Spisak kandidata za ugovorno angažovanje popisivača, za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova

  S P I S A K kandidata, koji ispunjavaju uslove po Javnom oglasu br. 02-8300/4 od 21.09.2023. godine, za ugovorno angažovanje popisivača, za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 01-15. novembra 2023. godine Rb. prezime i ime adresa  1. Medenica Predrag Ul. Jagoša Simonovića  2. Perišić Tatjana Ul. Radoša Maškovića…


 • Obavještenje kandidatima za instruktore za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine

  Obavještenje kandidatima za instruktore za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine

  Obavještavaju se kandidati za instruktore: Mirović Andrija, Vlahović Petar, Medenica Dušan, Obrenović Jelena, Nedić Nikola, Bulatović Ivana, Rakočević Petar, Šuković Milena, Vuksanović Smilja i Mašković Jelica, da će se instruktaža održati u Centru za kulturu Kolašin 23. ,24. i 25. oktobra 2023. godine sa početkom u 9:00 časova. Predsjednik komisije Martinović Vladimir


 • ReLOaD Program obuke mladih kod poslodavaca

  ReLOaD Program obuke mladih kod poslodavaca

  Opština Kolašin i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), objavljuju javni poziv za prijavu poslodavaca iz opštine Kolašin za omogućavanje učešća svršenih srednjoškolaca i visokoškolaca u programu sticanja profesionalnih znanja i vještina u oblasti njihovog poslovanja. Ovaj poziv je upućen zainteresovanim preduzećima iz opštine Kolašin koja imaju potencijal da pruže stručnu obuku…